Ønsker du deg jobb innen markedsføring? Da er det viktig at du har kontroll på hvordan du kan tilby din kompetanse. Den må presenteres effektivt i CV og søknad for at du skal få napp. I denne artikkelen gir vi deg et raskt innblikk i hvorfor en sterk CV og søknad er viktig for å få jobb hos en bedrift som driver med markedsføring.

Markedsføring handler om å forstå hva kunden vil ha. I korte trekk skal du identifisere et behov, og finne en måte å tilby tjenesten eller produktet som dekker dette behovet på som gjør at det skiller seg ut i mengden av lignende tilbud. Markedsføring minner på et vis om jobbsøking. Din hovedoppgave som jobbsøker er å finne en arbeidsgiver med behov for din kompetanse, og tilby denne på en måte som gjør at du skiller deg ut. Det er her CV og søknad kommer inn i bildet.

Hva er en sterk CV og søknad?

CVGuru besitter ekspertise innen CV- og søknadsskriving, og vi har forfattet en rekke artikler om hvordan du kan gjøre dine papirer best mulig. Helt sentralt står disse stikkordene: kort, presist, tydelig og mottakertilpasset. En sterk CV gir rask oversikt over relevant utdanning og erfaring, og en god søknad er skrevet med et engasjerende og interessevekkende språk.

Er du nysgjerrig på hvorfor en sterk CV og søknad er viktig for å få jobb hos en bedrift som driver med markedsføring, er det lurt å begynne med å sette seg inn i nettopp hva som kjennetegner en sterk CV og søknad. Det kan vi hjelpe deg med.

Det å lage en oversiktlig og lettlest CV og skrive presise og engasjerende jobbsøknader er ikke noe som er gjort i et skippertak. Det er en prosess som tar tid. Den krever et bevisst forhold til hva hver enkelt arbeidsgiver trenger og hva du kan bidra med.

Hvorfor trenger du en sterk CV og søknad?

Lurer du på hvorfor en sterk CV og søknad er viktig for å få jobb hos en bedrift som driver med markedsføring, ligger svaret i markedsføringens natur.

Er du flink i markedsføring, vet du at det trengs et marked for at produktet eller tjenesten din skal kunne selge. Du må finne de potensielle kundene, og du må legge en plan. Hvem er kunden? Hvordan kan hun eller han nås? Hvordan bør budskapet formuleres for at det skal treffe, og hvilke kanaler er best egnet for å formidle det? Hva vil du oppnå?

Effektiv markedsføring krever med andre ord tydelig målsetting og en klar strategi. Det krever at du finner ut hvor du vil, og staker ut en vei som får deg dit. Det samme gjelder jobbsøking. Målet er ansettelse, og for å komme dit må du ta noen valg om hvordan du vil gå frem.

En sterk CV og søknad er viktige elementer i en jobbsøkingsstrategi som får deg til intervju. For deg som søker jobb hos en bedrift som driver med markedsføring er papirene dine likevel mer enn det. De kan også fungere som håndfaste beviser på at du forstår markedsføring.

Dersom du ønsker en sterk cv mal kan du besøke Cvguru.no som har mye god hjelp til jøbbsøkning, cv og søknad.

Jobbsøking og markedsføring har mye til felles

En jobbsøker og en markedsfører har til felles at et behov må identifiseres, og at en slagplan må legges for å dekke dette behovet. I jobbsøkerens tilfelle vil alltid en skarp CV og søknad være en avgjørende del av denne slagplanen.

Leverer du fra deg en sterk CV og søknad, vitner det om egenskaper som er særdeles nyttige i markedsføringssammenheng. Du har vært mottakerorientert og analytisk, i den forstand at du har funnet ut hvordan din bakgrunn kan bli verdifull for bedriften. Du har også klart å formidle det. Du har vært presis og kortfattet, og vist at du forstår verdien av tydelig kommunikasjon. Du har lagt vekt på det som er relevant, og vist at du greier å skille mellom viktig og mindre viktig informasjon. Du viser at du forstår målgruppen din: din potensielle arbeidsgiver.

Svaret på hvorfor en sterk CV og søknad er viktig for å få jobb hos en bedrift som driver med markedsføring ligger her, og det er et forholdsvis enkelt svar. Gjennomarbeidede og relevante papirer som fremstiller deg som en spennende kandidat til jobben viser ikke kun at du har den erfaringen og utdanningen bedriften trenger. Det viser personlig egnethet.

Husk å sjekk ut CVGURU sin Facebook for flere CV tips